28.11.2022 15:47
Porrassalmen Urheilijat -62 ry

SporttiVerso-vertaissovittelu PU-62:ssa

Suomen Sovittelufoorumi (SSF) piti SporttiVerso-vertaissovittelukoulutuksen Porrassalmen Urheilijat -62 ry:n toimihenkilöille ja vertaissovittelijoiksi ryhtyville pelaajille Uutta elämää -kabinetissa 11.-12. marraskuuta 2022. PU-62 on ensimmäinen jalkapalloseura, jossa otetaan vertaissovittelu käyttöön riitojen ja konfliktien selvittelyssä ja kiusaamisen ehkäisemisessä.

1 MITÄ VERSO ON?

Suomen sovittelufoorumin (SSF) Verso-ohjelma on jo 20 vuoden ajan kouluttanut koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja oppilaita konfliktitilanteiden vertaissovitteluun. Sen tarkoitus on antaa riidan tai konfliktin osapuolille mahdollisuus tulla kuulluksi, ottaa vastuuta omasta käytöksestään, osallistua ja selvittää vertaistensa tuella pieniä ristiriitoja, joita jokaisessa tiiviisti toimivassa yhteisössä väistämättä syntyy.

Tarkoitus on, että riidat eivät ehtisi syventyä, vaan väärinymmärryksiä, kiusatuksi tulemisen kokemuksia tai muita arjen haasteita selvitettäisiin matalalla kynnyksellä. Verso tarjoaa tähän luottamuksellisen, turvallisen ja selkeän mekanismin ja opettaa samalla nuorille vastuunottoa sekä kykyä löytää ratkaisuja itsenäisesti.

SSF on kouluttanut seuran hallintoa, joukkueiden valmentajia, SporttiVerso-ohjaajia (aikuiset) ja vertaissovittelijoita eli SporttiVersoja (pelaajat). Lisätietoa 20-vuotiaasta VERSO-ohjelmasta, vertaissovittelusta ja tuoreimmista tutkimustuloksista löydät VERSO-ohjelman verkkosivuilta: www.sovittelu.com/vertaissovittelu

2 MITEN TILAAT VERSON?

*Soita tai laita viestiä PU-62:n SporttiVerso-ohjaajalle. Hän tekee tilauksen SporttiVersoille. 

*Sopikaa paikka ja aika sovittelulle. Esim. jalkapallohallin pukuhuone ja ensi viikon keskiviikkona ennen treenejä klo 17.15.

*Tilauksen voivat tehdä kaikki seuran toimihenkilöt.

*Vanhemmat SporttiVersot sovittelevat nuorempien pelaajien asioita. T14/T13- ja T18-joukkueiden kohdalla asioita sovittelevat aikuiset SporttiVerso-ohjaajat.

*Koulutettuja SporttiVersoja on seurassa seuraavasti: T11-joukkueessa 4, T12-joukkueessa 6 ja T14/T13-joukkueessa 2. 

SporttiVerso-ohjaajien yhteystiedot:

Hanna Paso (T11-joukkue) p. 0503561346

Minna Pulliainen (T12 -joukkue) p. 0443404055

Johanna Kaurio (T14/T13 -joukkue) p. 0407083045

3 MITEN VERSO TOIMII?

Miksi SporttiVerso-toiminta?

Seurayhteisön ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa esiintyy väistämättä joskus ristiriitoja ja konfliktitilanteita, mm. koettua kiusaamista, mieltä pahoittavaa käytöstä ja väärintulkintoja. SporttiVerso-toiminta on näiden tilanteiden ratkaisemiseen sopiva vertaissovittelun malli.

Mitä vertaissovittelu on?

Vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla vertaissovittelijoiksi koulutetut, PU:ssa jalkapalloa harrastavat lapset ja nuoret auttavat riidan osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Vertaissovittelijat ovat puolueettomia, he eivät jaa rangaistuksia ja heitä sitoo vaitiololupaus. Vertaissovittelijat ohjaavat keskustelua, jossa osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia molemmille sopivia ratkaisuvaihtoehtoja, jotta konflikti ei enää toistuisi. Mallia noudattamalla riidan osapuolet etenevät niin halutessaan kirjalliseen sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Mikäli osapuolet eivät löydä molemmille sopivaa ratkaisua, asian käsittely siirtyy aikuisten (SporttiVerso-ohjaajat) vastuulle.

Tavoitteena turvallinen treeni-ilmapiiri

Sovittelu osallistaa lapset ja nuoret käsittelemään omia riitatilanteitaan sekä ottamaan vastuuta käytöksestään. Riitojen sovittelussa korostuu kuulluksi tuleminen, konfliktinratkaisutaidot, sosiaalisten taitojen oppiminen ja osallisuuden merkitys. Pidemmällä aikavälillä SporttiVerso-toiminnalla vahvistetaan turvallista treeni-ilmapiiriä ja myönteistä seurahenkeä.

Voit lukea lisää vertaissovittelusta SSF:n sivuilta: https://sovittelu.com/vertaissovittelu/huoltajille/